[Начало] [Партньори] [Контакти]
   
Балкански Информационен Пул (БИП)


Балкански информационен пул (БИП) е сдружение с нестопанска цел, регистрирано с Решение на Софийски градски съд на 08.07.1991 год. В БИП членуват всекидневници с установени традиции и авторитет в своя район и минимум пет години присъствие на българския медиен пазар.

БИП е и учредител и на АБНА - Асоциация на балканските информационни агенции, в която членуват Анадолската агенция (Анкара), Атинската информационна агенция (Атина), ТАНЮГ (Белград), Ромпрес (Букурещ), Албанската телеграфна агенция (Тирана), Македонската информационна агенция (Скопие), Македонската пресагенция (Солун), БТА (София). Тази организация изигра значителна роля за подобряване на информационния климат на Балканите.

През изтеклото десетилетие от съществуването си Балканският информационен пул е организирал многократно срещи на главните редактори на българските регионални всекидневници - членове на БИП с Президентите на Република България, с Министър-председателите и Председателите на Народното събрание, с министри, обществени дейци и т.н. Организирани са многократно и журналистически рейдове до най-горещите точки на Балканите - Сърбия, Македония, Босна, също до Гърция, Турция, Румъния. Сдружението е с изграден авторитет сред българската общественост, защитава интересите на своите членове - по негова инициатива бяха решени редица важни въпроси, свързани с дейността на регионалния печат. Така например, по настояване на БИП правителството на г-н Иван Костов реши един основен проблем с десетгодишна давност - за по-широкото разпространение на регионалния печат. РЕП получи отстъпка в съответствие с интересите на вестниците и техните читатели, а не както дотогава - само в свой, тясноведомствен интерес.

Балканският информационен пул издава и всекидневен бюлетин на английски език Diplomatic Journal - Newsletter, абонати на който са чуждестранни дипломатически мисии, акредитирани в България, международни финансови институции, банки и др. Той излиза всяка сутрин в 9.00 часа на 15 страници. Освен подробен преглед на сутрешния столичен печат, бюлетинът съдържа новините от България през последните 24 часа, връзките на официална София с Европейския съюз и НАТО, с Международния валутен фонд и Световната банка, бизнес информации и анализи, материали, отнасящи се до приватизационни сделки и други актуални теми. Бюлетинът се разпространява чрез електронна поща.

В последните няколко години тези дейности на БИП определяха и профила на агенцията:

1. Работа с български регионален печат в областта на информационното обслужване и координацията.

2. Предоставяне на информация за България на чуждестранните средства за масово осведомяване и на дипломатическия корпус - чуждестранен в София и български зад граница.

3. Координация на информацията от България за балканските медии, предимно Македония, Съюзна република Югославия и Гърция. В тази насока особено активни са контактите на БИП с официалната Македонска информационна агенция, с Министерството на информацията на Република Македония и някои от централните медии в Скопие.

4. По покана на БИП са осъществени редица успешни визити на дейци по информацията от балканските страни. Особено успешна беше визитата на югославския министър на информацията Ратомир Вицо като гост на БИП, на министрите на информацията на Македония, министъра на Северна Гърция, генералния директор на телеграфната агенция на Албания и т.н.